Reflektioner efter samtal med Hans Renman

Tankar efter tankeutbyte med Hans Renman

Igår hade jag förmånen att få samtala om skola i allmänhet och dess digitalisering i synnerhet med Hans Renman. Det är alltid intressant att möta människor med visioner och drivkraft. Hans har tidigare varit rektor på YBC i Nacka och VD för TÄNK OM. Senast nu har har hans avslutat ett arbete hos SKL kring skolans digitalisering. Hans Renman, är utbildningsentreprenör, uppskattad föreläsare, och moderator. Har varit VD för Apples exklusiva partner för professionell skolutveckling i Sverige.

Vi pratade en hel del om framtiden och skolans roll i en förändrad värld och kunskapsstruktur.  Något vi kunde se var att vi alltför ofta inte organiserar lärandet på ett sådant sätt att de speglar de kunskaper vi förväntar oss att eleverna ska utveckla. Om vi vill se kollaborativa, kreativa och flexibla kvaliteter hos de elever som lämnar oss bör skoln som organisation gestalta detta.

Vi behöver även komma bort från en organisation som bygger på att alla gör samma saker samtidigt under lika lång tid oavsett vilka förutsättningar man har som lärare eller elev.

Utifrån dessa perspektiv kan vi se digitaliseringen i skolan som något som på många sätt kan främja en positiv utveckling. Vi var även överens om att detta är ett paradigmskifte och som sådant är det en utmaning då det handlar om att i grunden förändra betydelsen och förståelsen av begreppet  skola.

Vi kan idag se ett driv bl.a i sociala medier som trycker på en förändring och att vi i stora delar inte känner igen oss i den svartmålning för att inte säga häxjakt av skolan som bedrivs av journalister och politiker.

Som vi pratade finns en del av lösningen i att ta reformerna ett steg vidare och utmana begrepp som tidigare varit som ämnen, lektioner, läxor, prov.  Hur kan vi förvänta oss att eleverna ska uppleva det begripligt att vara i en verksamhet där samarbete och att kika i facit är fusk. Där samhället utanför lever med facit i telefonen och samarbete efterfrågas.

Poängen efter att ha samtalat med Hans (ett samtal som i vissa delar finns i vår fjärde pod) är att vi har slagit in på rätt väg men att vi fortfarande har långt kvar innan vi på riktigt kan säga att vi är en skola som förbereder eleverna för en framtid som vi med säkerhet inte vet något om.

 

 

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*