Reflektioner kring Huddinge Visar

TACK!!!

Vill börja med att tacka alla er som slitit för att göra den här dagen till en mycket lyckad tillställning. Det är bara med en viss bitterhet man kan konstatera att det var så mycket av det som fanns som man aldrig hade möjlighet att ta del av.

Huddinge visar är ett stort arrangemang med många olika vinklar på skolutveckling och lärande. Det är temperaturmätare på hur Huddinges skolor är lärande organisationer. Det är inte varmt utan Huddinge är hett Det är också ett tillfälle att möta och bygga relationer mellan enheter och individer. Det är en glädje att få jobba i en kommun med så många duktiga pedagoger och med en så stor potential till utveckling.

Jag hade förmånen att få vara en av dem som fick ett tillfälle att pröva tankar, idéer och föreställningar i två kortare seminarier. Tack till er som var där och som med närvaro och intresse delade och funderade kring skola, lärande och utveckling.  Tyvärr är min presentation för stor att ladda upp här tittar på en lösning och återkommer med den

Richard Gerver som jag hade förmånen att få lyssna till ytterligare än gång pratade om coherence. Om att vara samstämmig och då samstämmig med den vision om skolan som ska bära den framåt.  Själv använder jag begreppet gestalta. Vi som är verksamma i skolan och skolan som fenomen ska gestalta de normer och värden vi vill att eleverna ska lära och utveckla. Om vi på riktigt tror på att lärande är relationellt och kooperativ så måste det vara så att vi jobbar så. Det var en av mina poänger idag.

Tänker vidare att nu har vi som jobbar ute i skolorna alla ett stort ansvar att förvalta den här dagens lärande och intryck.  Det är först när det påverkar det som sker i lärandet som vi vet att det varit en bra dag. Ansvaret att ta det vidare och göra något med det är inte någon annans. Fram till dess att vi gör något med det vi har hört och sett är det bara intryck. När det förändrar vårt sätt att tänka och agera blir det kunskap.

Trött men inspirerad att fortsätta arbetet tillsammans på Östra grundskolan imorgon och vidare avslutar vi för ikväll.

//Peter

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*