Avtal med Rebel Learners

Vi jobbar på Östra Grundskolan på många sätt för skolutveckling och för att göra oss attraktiva för såväl elever som pedagoger. Som ett led i det har vi som första enskida skola slutit avtal med Rebel Learners. Rebell Learners samarbetar redan idag med flera kommuner och med lärarförbundet

Nedan är saxat från pressreleasen.

Länk till Rebells hemsida : http://rebellearners.com

 

 

rebel
Mnd-retina

Skola satsar på lärarstudenter

Nyhet  •  2015-01-19 08:00 CET

Östra Grundskolan i Huddinge är första enskilda skolan att ansluta sig till Rebel Learners, ett initiativ för att stärka lärarstudenter genom en kompletterande utbildning. Hittills har åtta huvudmän anslutit sig men nu går den första enskilda skolan med.

Jannie Jeppesen, ordförande i den ideella föreningen: Vi har fått frågor från rektorer och förskolechefer om att de vill vara med och visa att de satsar på lärarstudenter. Ute på skolorna är det märkbart att det är svårare att rekrytera och rekrytera rätt. Man har förstått att man måste satsa strategiskt på kompetensförsörjning och nätverkande med morgondagens lärartalanger. Så utifrån det behovet möjliggjorde vi att man nu också kan gå med som enskild skola. Vi vill inte stänga någon ute som vill bidra till lärarstudenternas utveckling.

Peter Bragner, rektor på Östra grundskolan:

-Genom att vi som skola inte bara är med och tar ansvar för det som är, utan också för det som kommer bidrar vi med att öka kvalitet och kompetens i skolan. Vi kan inte se ett bättre sätt att göra det än att satsa på de blivande lärarna och bidra till en kompetensökning inom de kanske tre viktigaste områdena (ledarskap, digitalisering och värdegrund) de måste behärska för att säkra en skola som ska vara likvärdig, individualiserad, begriplig och meningsfull. Att samarbeta med Rebel Learners ligger helt i linje med vårt arbete och värdegrund!

Vi bjuder nu in till frukostmöte för enskilda skolor eller huvudmän i Göteborg 27 mars och i Stockholm 20 mars.

Rebel Learners är en ideell förening och drivs utan vinstintresse

Huvudmännens årsavgifter bekostar lärarstudenternas utbildning, som är kostnadsfri. Rebel Learners är ett initiativ av RAU, Rektorsakdemien Utveckling.

Kommentarer (0)

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*