Information till förskoleklassen på Glömsta

 

Hej!

Tack alla ni som deltog i gårdagens möte i Kästas tillfälliga lokaler. Trots att det var trångt och luften knapp var det många bra och kloka frågor som togs upp. Det kändes som om vi lyckades måla en begriplig bild av en tänkt utveckling av lärmiljöerna på Glömsta. Grundläggande värden är som jag beskrev hållbarhet i helhet där likvärdighet innebär att alla elever ska nå sin fulla potential. Försökte beskriva vad det kommer att innebära för organisation och resursutnyttjande för en likvärdig skola. Självklart är inte allt på plats och klart men målbilden och bärande idéer som tar ut processens riktning är klara och vilar på tillgänglig forskning och erfarenhet kring lärande, skolutveckling och framtidsanalyser.

Vad det gäller det praktiska ska jag löpande försöka informera. Jag ligger på kommunikationsenheten för att de så snabbt som möjligt ska sätta upp en hemsida för skolan där jag kan lägga informationen. Förhoppningsvis redan under nästa vecka. Parallellt har vi även påbörjat arbetet med att ta fram en egen app för skolan. Målet är att den ska vara klar till skolstart.

Vi har idag gjort klart med ännu en pedagog som ska jobba hos oss. Det är Camilla Lewandowski. Sedan tidigare var även Ann Hultman Jakobsson klar och med på mötet igår.

Vad det gäller fritidsverksamhet erbjuder vi den från 12/8 (13-14/8 är det planeringsdagar och följaktligen ingen fritidsverksamhet) Fritids är gemensamt med Kästa och personal från båda skolorna kommer att jobba i barngruppen.

Igår delade vi ut en lista över de barn som just nu ingår i Glömstas förskoleklassverksamhet. Jag kan inte av sekretesskäl (PUL) lägga ut den här på bloggen men jag kan maila den till er som så önskar.

Inom kort kommer jag att per post skicka ut information och en blankett att fylla i. Det gäller fullständiga kontaktuppgifter, utrymme att beskriva saker som vi behöver veta för att på bästa sätt kunna möta ert barn. Det kan handla om allt från allergier till mörkrädsla. Vidare en möjlighet att önska dag för inskolningssamtal.

Vad det gäller skolskjutsens tider och platser har jag ännu inga besked att lämna.

Tider och datum som gäller nu:

11/8 öppet hus 9-11, Välkommen med någon vuxen att träffa pedagoger och känna in lokalerna

12/8 inskolningsdag 9-14.  Enskilda samtal med pedagogerna, verksamhet parallellt

13/8 planeringsdag . Ingen verksamhet fritids stängt

14/8 planeringsdag . Ingen verksamhet fritids stängt

17/8 inskolningsdag 9-14. Enskilda samtal med pedagogerna, verksamhet parallellt

18/8 inskolningsdag 9-14. Enskilda samtal med pedagogerna, verksamhet parallellt

19/8 skolstart

Till sist mina kontaktuppgifter igen

mail: peter.bragner@huddinge.se

tfn: 070 668 92 66 / 08 535 349 42

Facebook: under eget namn,Twitter @RektorPeter (bara professionellt på båda)

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*