Reflektioner kring skolans roll

Nedan är mina tankar kring Richard Gatarskis krönika i Skolvärlden

Richard Gatarski jag tror vi samtalade om detta för något år sedan på twitter men det kan varit med någon annan. Hursomhelst är det en viktig frågeställning. Skola som begrepp och idé ifrågasätts ju väldigt sällan. Så behövs då skolan? Du diskuterar den ur ett samhällsperspektiv och om skolan ska vara samhälskonserverande eller samhällsskapande. Det har svängt över tid och mellan olika samhällen. Precis som du tänker jag att skolan som organisation och meningsskapare ska vara förebilden och värdebärare för det samhälle vi vill ha i framtiden. Inte minst när vi kommer att ställas inför etiska och komplicerade frågeställningar med ny och utmanande teknik. Vad innebär utvecklandet av AI för vår syn på liv? Hur ställer vi oss till genteknologi och möjlighet att forma levande varelser? Vi har också stora demokratiska och etiska frågor kring utnyttjande av jordens resurser och fördelning av dessa ur ett hållbarhetsperspektiv. Och precis som du tror jag att vi först måste nå ett konsensus kring hur vi tänker oss en samhällsutveckling för att utifrån det forma skolan ur samhällsperspektivet.
En annan viktigt reflektion kring skolans nödvändighet som du inte lyfter i det här sammanhanget är likvärdigheten på individnivån. Skolan utgör, eller i alla fall bör utgöra en garant för att alla barn får en möjlighet att utveckla de förmågor och tillägna sig de kunskaper som krävs för att kunna göra självständiga och reflekterade val i livet. Ett grundläggande uppdrag där är möjligehten att utveckla språk och begreppsförståelse är central. Språket är en förutsättning för högre kognitiva funktioner och kommunikation. Språk utvecklas inte av sig själv och skolan kan med ett medvetet arbete skapa goda förutsättningar för alla att träna och utveckla det. 
Avslutningsvis tror jag att vi är överens om att skolan i den form den är nu inte fyller de krav vi tänker för att den ska vara begriplig, meningsfull och hanterbar. Som biologiska varelser och i vårt sätt att lära har vi inte förändrats de snaste 20 000 åren, men vad vi behöver kunna och vilka förmågor vi behöver utveckla i skiljer sig med avgrunder. Våra förändrade levnadsvilkor genom teknik och ökad kunskapsmängd ställer andra krav på samhälle och individ. 
Jag tror att en allmän skola nu mer än någonsin är viktig men att den ska ta sin utgångspunkt i att rusta den växande generationen för de utmaningar den kommer att ställas inför på individ och samhällsnivå. För mig innbär det att vi måste definera om mycket av det vi kallar lärmiljöer på alla områden. Organisatoriska, psykosociala, fysiska och digitala lärmiljöer ska utforams för ökad individualisering och prövas mot om de leder till att eleverna rustas på ett bättre sätt genom att utveckla sitt språk och sin kreativitet, sina förfågor att kommunicera, kollaborera och tänka kritiskt. 
Jag tror att det börjar med att man förstår och alltid frågar sig varför man ska göra något och varför man väljer att göra det på ett visst sätt.

 

 

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*