Min lucka i skolvårens kalender

Skrev nedan om om bl.a. organisation i skolvårens kalender. Funderingar kring vad som är viktigt när man tänker kring hur skolan ska organisera och fungera

När skola på riktigt gestaltar det vi vill att eleverna ska utveckla och lära

På Glömstaskolan har vi valt fyra kompetenser som ska färga in i all vår verksamhet. Det är kreativitet, kommunikation, kollaboration och kritiskt tänkande. Ni känner säkert igen dem som 21:st century skills. Det vill säga kunskaper och förmågor som pekats ut som centrala för att den växande generationen ska kunna ta sig an framtidens utmaningar. Det är lätt att ta till sig och enkelt att komma ihåg. Men vad innebär det om vi tänker att eleverna ska träna och utveckla dessa fyra K:n, om vi också tänker att de gör det bäst i en lärmiljö som gestaltar just det.

Om vi tänker att kollaboration är en central förmåga, hur samarbetar vi som vuxna? Är samarbete en förhållningssätt? Jobbar vi med och för varandra? Delar och lär vi av varandra? Organiserar vi för att kunna jobba ihop? Jag tror att vi måste bryta upp gamla hierarkiska strukturer och jobba för mer dynamiska och funktionella organisationer. Att skapa möten och arbetsteam med gemensamma uppdrag och mål på kort och lång sikt är en grundidé. Teamen sätts ihop efter behov och kompetenser. Lärande och pedagogik formulerar strukturen och inte tvärtom.

På samma sätt kan man tänka kring kritiskt tänkande och kreativitet. Organiserar vi så att det finns utrymme för de som jobbar i skolan att utmana och utveckla samt att utmanas och utvecklas?

Det är min fasta övertygelse att barn i sitt lärande härmar och reproducerar det vi som vuxna gör och uttrycker. Om vi som vuxna tar ansvar för att samarbeta, samtala, skapa och synliggöra i elevernas lärmiljö kommer de att utveckla ett lärande som är infärgat av de fyra K:na.

Men det kräver att vi vågar utmana vår föreställningar om hur man organiserar, fattar beslut och fördelar resurser i skolan. Likvärdighet genom olikhet för eleverna börjar med att vi börjar tänka så i organisationen. Alla behöver inte göra allting och lika mycket.  Som skolledare handlar det om att målstyra och inte regelstyra. Att skapa förutsättningar och komptensförsörja är något annat än att ge order och kräva. Framtiden samhälle börjar med varje elev i dagens skola. Därför ska vi inte bygga framtidens skola utan vi ska ha en skola som bygger framtiden.

 

En god jul och gott nytt år!

//Peter

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*