Information till förskoleklassen på Glömsta

 

Hej!

Tack alla ni som deltog i gårdagens möte i Kästas tillfälliga lokaler. Trots att det var trångt och luften knapp var det många bra och kloka frågor som togs upp. Det kändes som om vi lyckades måla en begriplig bild av en tänkt utveckling av lärmiljöerna på Glömsta. Grundläggande värden är som jag beskrev hållbarhet i helhet där likvärdighet innebär att alla elever ska nå sin fulla potential. Försökte beskriva vad det kommer att innebära för organisation och resursutnyttjande för en likvärdig skola. Självklart är inte allt på plats och klart men målbilden och bärande idéer som tar ut processens riktning är klara och vilar på tillgänglig forskning och erfarenhet kring lärande, skolutveckling och framtidsanalyser.

Vad det gäller det praktiska ska jag löpande försöka informera. Jag ligger på kommunikationsenheten för att de så snabbt som möjligt ska sätta upp en hemsida för skolan där jag kan lägga informationen. Förhoppningsvis redan under nästa vecka. Parallellt har vi även påbörjat arbetet med att ta fram en egen app för skolan. Målet är att den ska vara klar till skolstart.

Vi har idag gjort klart med ännu en pedagog som ska jobba hos oss. Det är Camilla Lewandowski. Sedan tidigare var även Ann Hultman Jakobsson klar och med på mötet igår.

Vad det gäller fritidsverksamhet erbjuder vi den från 12/8 (13-14/8 är det planeringsdagar och följaktligen ingen fritidsverksamhet) Fritids är gemensamt med Kästa och personal från båda skolorna kommer att jobba i barngruppen.

Igår delade vi ut en lista över de barn som just nu ingår i Glömstas förskoleklassverksamhet. Jag kan inte av sekretesskäl (PUL) lägga ut den här på bloggen men jag kan maila den till er som så önskar.

Inom kort kommer jag att per post skicka ut information och en blankett att fylla i. Det gäller fullständiga kontaktuppgifter, utrymme att beskriva saker som vi behöver veta för att på bästa sätt kunna möta ert barn. Det kan handla om allt från allergier till mörkrädsla. Vidare en möjlighet att önska dag för inskolningssamtal.

Vad det gäller skolskjutsens tider och platser har jag ännu inga besked att lämna.

Tider och datum som gäller nu:

11/8 öppet hus 9-11, Välkommen med någon vuxen att träffa pedagoger och känna in lokalerna

12/8 inskolningsdag 9-14.  Enskilda samtal med pedagogerna, verksamhet parallellt

13/8 planeringsdag . Ingen verksamhet fritids stängt

14/8 planeringsdag . Ingen verksamhet fritids stängt

17/8 inskolningsdag 9-14. Enskilda samtal med pedagogerna, verksamhet parallellt

18/8 inskolningsdag 9-14. Enskilda samtal med pedagogerna, verksamhet parallellt

19/8 skolstart

Till sist mina kontaktuppgifter igen

mail: peter.bragner@huddinge.se

tfn: 070 668 92 66 / 08 535 349 42

Facebook: under eget namn,Twitter @RektorPeter (bara professionellt på båda)


Tala som King

VAD ÄR #TALASOMKING?
19 MAJ, 2015 ADMIN LÄMNA EN KOMMENTAR
#talasomking är Östra Grundskolans svar på #talklikeTED, där kända människor berättar något som de tycker är viktigt att andra får höra. Vi tycker det är viktigt att andra får höra våra elevers röster. Inspirationen kommer från Årstaskolan och Micke Krings arbete runt deras projekt #talasomTED. Så tack Micke och ni andra som visade att det var möjligt!

Arbetet är ett samarbete mellan SV/MA/TK/MU och har pågått under 5-6 veckor under vårterminen 2015. Eleverna har skrivit sitt tal, tränat på sitt tal, framfört sitt tal inför publik (på vårt ”öppet hus”, i klassrummet eller inför sina närmaste vänner). De har sedan spelat in talet i GarageBand och gjort en jingel som de har lagt i slutet av sin ljudinspelning.

Jag satte sedan upp podcasten #talasomking, som finns att hämta på iTunes. Har man inte en Apple-produkt går det bra att lyssna från min hemsida. Jag kommer att försöka lägga ut ett avsnitt om dagen under våren/sommaren.

Till sist önskar jag att ni delar varje avsnitt, så att MÅNGA får chansen att lyssna på våra grymma elever!

Vi har självklart gjort en kurs på iTunesU som heter #talasomking

Länk till poden:

http://www.andersenstrom.com/talasomking/talasomking-azim/

 


Nytt avsnitt av #HurSvårtKanDetVara

Med reflektioner kring SETT och lärmiljöer

http://www.andersenstrom.com/podcast/hursvartkandetvara-del-19/


Tankar kring ordning och reda i skolan

Läste nu på morgonen Bo Janssons artikel i expressen (Länk till artikeln i slutet av bloggen) och känner mig fundersam…
Fick själv frågor kring ordning och reda inför en kommande artikel i Lärarnas tidning. Tänker att jag och Bo gör lite olika analys.

Frågorna och mina reflektioner nedan:

– Enligt Pisa så har den svenska skolan stora ordningsproblem jämfört med övriga OECD. Vad kan det bero på? Finns skillnaderna hos svenska elever, lärare, skolsystemet eller samhället i stort?

Naturligtvis en näst intill omöjlig fråga att ge ett svar på men jag ska försöka dela några tankar. För det första har långt ifrån alla skolor ordningsproblem. Det finns ett socioekonomiskt perspektiv och är knutet till om man så vill en klassfråga. En ökad segregation bidrar som jag ser det starkt till det. Skolan kommer att vara en representant för det samhälle som man i många perspektiv inte är den del av. Skolan kommer då att förstärka upplevelsen av utanförskap.
Ett annat sätt att se på problemet och som till viss del är knuten till din nästa fråga är att skolan inte är i takt med sin samtid, (Jag har skrivit någon artikel om det) Viktigt för upplevelsen av skolan som verksamhet är att den är begriplig och meningsfull. Att den för varje elev upplevs fylla en funktion. Men en skola som funktionellt har sin grund i ett linjärt industriellt tänk och ett behavioristiskt synsätt på individ och lärande förutsätter att institutionen skola äger kunskapen och att den ska förmedlas eleven. Lärande är i bästa fall en arbetsprocess och i sämsta ett kopierande. I en värld där kommunikation och informationshantering är global, direkt, multivers och tillgänglig för alla alltid måste skolan inte bara reformera sitt innehåll utan ffa revolutionera sin funktion. Varför ska man som elev läsa en bok om savannen när man kan se discoveryprogrammet på play. etc.
En tredje parameter är att vi i vår strävan efter likvärdighet har tappat bort eleven som individ, Alltför många elever möter varje skoldag utmaningar som går för fort eller är för svåra eller tvärtom för lätt och långsamt. Likvärdighet måste handla om att alla elever ska kunna nå sin fulla potential och utmanas utifrån sina förutsättningar för att skolan ska vara begriplig och meningsfull

– I sin rapport lyfter Pisa-chefen Andreas Schleicher fram vikten av att ställa höga och tydliga krav på eleverna. Är vi för dåliga på det?

Eg. har jag redan varit inne på det. Ja vi är ffa allt för dåliga på att ställa individualiserade krav och pedagogiska utmaningar. Ibland kan jag också uppleva att vi är dåliga på att ha tillit till elevernas förmåga och möjlighet.
Ett problem förknippat med det här är vår fixering vid vad eleverna minst ska klara av. Vi borde oftare tror jag ta sikte på i vilken riktning de ska i sitt kunskapande.
För att ytterligare återknyta till första frågan tror jag att vi med den segregering vi har också har olika krav i olika skolor. Generellt lägre förväntningar i utsatta områden tennderar att vara självuppfyllande. ( När jag började i skogås fick jag ganska ofta frågan om jag skulle starta bågon profil för att locka elever till skolan, det som föreslogs var ofta fotboll eller handboll. Men jag sa konsekvent nej just för att det ligger en sänkt förväntan i det. Däremot skapade vi kontakter med såväl Södertörns högskola och Stockholms universitet för att vara en skola där bildning (i vid bemärkelse) är det som skattas högt

-Vilka olika orsaker kan det finnas till elevers störande beteende och hur bör lärarna hantera det?

Eg har jag varit inne på det redan. Det handlar naturligtvis även om ledarskapet och hur man kan förmedla det man vill uppnå. Att kunna gestalta värden och normer.

– Har du några allmänna råd till lärare och andra skolledare kring hur man bäst uppnår en trygg klassrumsmiljö?

Jobba med tydliga strukturer så att eleverna kan äga sitt lärande såsom tydliga planeringar och formativa arbetssätt. Bygg förtroendefulla relationer med eleverna.
Jobba med en skolorganisation som svarar mot det kommunikationssamhälle vi lever i. Diskutera likvärdighetsbegreppet. Bygg verksamhet på Kreativitet, kommunikation, kollaboration och kritiskt tänkande för att vara nära nyfikna och nytänkande.
Det mindset som ska vara utgångspunkten är att man jobbar MED eleverna i deras lärande inte åt eller för eller i värsta fall mot. Barn är levande varelser och som sådana växer och lär de av sig själva. Det ligger i den mänskliga naturen. Det gäller för oss i skolan att se till att de får rätt förutsättningar för det

 

”Den svenska skolan är full av vackra ord Skolan är inte en arena där individen ska få sina egna behov tillfredsställda. Vi måste återupptäcka vitsen med lärarstyrd ‘katederundervisning'”, skriver Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.
WWW.EXPRESSEN.SE

Pojkarna offras på pedagogikens altare
”Den svenska skolan är full av vackra ord Skolan är inte en arena där individen ska få sina egna behov tillfredsställda. Vi måste återupptäcka vitsen med lärarstyrd ‘katederundervisning'”, skriver Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.
WWW.EXPRESSEN.SE


Nytt avsnitt av #HurSvårtKanDetVara #16

Senaste avsnittet med lite ilska och en del skratt.

http://www.andersenstrom.com/category/hursvartkandetvara/


Nytt avsnitt av podden #HurSvårtKanDetVara #15

Avsnitt 15 av:

‪#‎HurSvårtKanDetVara‬

med reflektioner kring ‪#‎BETT2015‬ ‪#‎HUDDBETT15‬  ‪#‎caperiobett2015

http://www.andersenstrom.com/pod…/hursvartkandetvara-del-15/

Finns även på podcaster och på Itunes

TREVLIG LYSSNING


Avtal med Rebel Learners

Vi jobbar på Östra Grundskolan på många sätt för skolutveckling och för att göra oss attraktiva för såväl elever som pedagoger. Som ett led i det har vi som första enskida skola slutit avtal med Rebel Learners. Rebell Learners samarbetar redan idag med flera kommuner och med lärarförbundet

Nedan är saxat från pressreleasen.

Länk till Rebells hemsida : http://rebellearners.com

 

 

rebel
Mnd-retina

Skola satsar på lärarstudenter

Nyhet  •  2015-01-19 08:00 CET

Östra Grundskolan i Huddinge är första enskilda skolan att ansluta sig till Rebel Learners, ett initiativ för att stärka lärarstudenter genom en kompletterande utbildning. Hittills har åtta huvudmän anslutit sig men nu går den första enskilda skolan med.

Jannie Jeppesen, ordförande i den ideella föreningen: Vi har fått frågor från rektorer och förskolechefer om att de vill vara med och visa att de satsar på lärarstudenter. Ute på skolorna är det märkbart att det är svårare att rekrytera och rekrytera rätt. Man har förstått att man måste satsa strategiskt på kompetensförsörjning och nätverkande med morgondagens lärartalanger. Så utifrån det behovet möjliggjorde vi att man nu också kan gå med som enskild skola. Vi vill inte stänga någon ute som vill bidra till lärarstudenternas utveckling.

Peter Bragner, rektor på Östra grundskolan:

-Genom att vi som skola inte bara är med och tar ansvar för det som är, utan också för det som kommer bidrar vi med att öka kvalitet och kompetens i skolan. Vi kan inte se ett bättre sätt att göra det än att satsa på de blivande lärarna och bidra till en kompetensökning inom de kanske tre viktigaste områdena (ledarskap, digitalisering och värdegrund) de måste behärska för att säkra en skola som ska vara likvärdig, individualiserad, begriplig och meningsfull. Att samarbeta med Rebel Learners ligger helt i linje med vårt arbete och värdegrund!

Vi bjuder nu in till frukostmöte för enskilda skolor eller huvudmän i Göteborg 27 mars och i Stockholm 20 mars.

Rebel Learners är en ideell förening och drivs utan vinstintresse

Huvudmännens årsavgifter bekostar lärarstudenternas utbildning, som är kostnadsfri. Rebel Learners är ett initiativ av RAU, Rektorsakdemien Utveckling.

Kommentarer (0)