BETT är mer än teknik, reflektioner från i årets resa

Det var ett tag sedan jag bloggade senast. Att starta upp en ny verksamhet kostar på många sätt. Ibland behöver man ändå kliva åt sidan, stanna upp och reflektera.  Det kan man göra på många sätt. Själv valde jag att åka till BETT-mässan i London. Jag hade visserligen själv två föreläsningar och ett seminarium att hålla men det är ngt annat än att vara det vardagliga loket.

BETT är en spännande företeelse och det väcks kritiska röster till det svenska deltagandets mervärde. Jag tror att en stor del av den behövliga förändringskraften, idéerna och nätverken har sitt ursprung ur denna vecka. I möten och samtal, i reflektioner och delande. Kanske ska vi snarare ställa oss frågan har vi råd att inte vara med. Jag tror inte det.

I år kunde jag se några tydliga trender. För det första så handlade mycket om vad skolans uppdrag är och hur den motiverar och blir viktig. För det andra om hur vi i skolan kan jobba med de kärnkompetenser som framtiden kommer att ställa som krav på kunskaper inom på dagens unga. Kommunikation, kollaboration, kreativitet och kritiskt tänkande lyfts fram på många sätt. Mycket av den teknik som som visades och användes handlade just om att stärka eller träna dessa förmågor ( btw. så utgör de ju faktiskt grunden i Glömstapyramiden).

Vad det gäller de tekniska trenderna är de ganska väl sammanfattade i den här bloggen :

Nicky Morgan, brittisk utbildningsminister skrev i sin blogg bland annat om vikten av att förstå hur vi behöver förändra skolan som en konsekvens av digitaliseringen, än om att brinna för att digitalisera skolan för att förändra den.

För att utveckla det och en av grundantagandena i mina föreläsningar är att världen är förändrad och förutsättningarna för lärande med. Vi kommer inte att lösa framtidens utmaningar genom att digitalisera skolan men om dagens unga ska ha en chans att ta sig an dem måste vi ta med den digitala lärmiljön som en hörnsten i skolan.

Trots all spännande teknik och intressanta pedagogiska angreppssätt var det två föreläsare som verkligen grep mig mer än något annat. Den första var Angela Lee Duckworth (med examen från såväl Harvard, i neurobiologi som Oxford i psykologi) som var en av de sista talarna på själva mässan. Hon talade om True Grit, helt enkelt att översätta med kanske kan man se det som en produkt av faktorerna passion och uthållighet. Det som driver och plockar fram det där extra och som dessutom håller kvar. Enligt hennes forskning är denna mentala inställning viktigare än något annat för framgång. Oavsett om det handlar om skola, idrott eller relationer. Hon visade på vikten av att hitta sin passion och i den jobba med de bitar som har störst utvecklingspotential. True grit måste vi hitta på individnivå och det är det den skicklige pedagogen gör. Kan tona in och hitta passionen hos den enskilde eleven.

Den andra föreläsaren var Pär Johansson, grundare av Glada Huddik teatern. Som mer än någon annan trots att han inte nämnde skola visade på varför den behövs och hur viktigt det är att leva en demokratisk och inkluderande värdegrund. Det är inget som låter sig göras i handlingsplaner eller program utan det handlar om att tro på rätten att få vara den man är och att olikhet berikar och inte hotar. Att likvärdighet inte är att förväxla med likhet.

Angela och Pär kommer från skilda världar, med olika erfarenheter och ingångar i livet och i sina professioner trots det landar båda i den växande människan. I drivkrafterna och rätten att få utvecklas sina förutsättningar. Att skola handlar om så mycket mer än planer (kursplaner, handlingsplaner, arbetsmiljöplaner) det finns inga ritningar för mänsklig utveckling om målet är varje individs rätt att nå sin fulla potential. För då då skulle vi behöva skriva nya planer för varje person. Förändring och lärande handlar om passion och uthållighet. Det kan vi bara skapa förutsättningar för genom att själva vara det och att våga möta varje individ på ett sätt som gör att de kan vara som de är och inte som vi tänker oss att de ska vara. Det handlar om likvärdighet genom olikhet