Att lära och växa ihop

Visst är det häftigt när något är riktigt bra? När det klaffar sådär så att det känns i hela kroppen. Kanske är det det där tillståndet man kallar för flow. Jag vet bara att just nu känns det så i mitt yrkesliv.

Att vara med att starta upp en ny skola med allt vad det innebär är ett omöjligt uppdrag. Det är så ofantligt många bollar att hålla reda på att det helt enkelt inte går att ha en överblick eller koll. Allt börjar på noll. Det finns inget. Varken personal, lokal, rutiner, handlingsplaner, material eller traditioner. Men samtidigt lämnar det en möjlighet och ett friutrymme som man ska använda. Utmaningen är att inte jobba med delarna utan helheten. Att ta ut riktningen och sätta ord på den. Att kunna förmedla det till alla som finns med i processen och få den att röra sig i samma riktning. Just idag har jag haft den känslan. Att allt har samma riktning. och att inget kan gå fel. Självklart vet jag att som Churchill sa: ”Vi är inte i slutet, inte i början av slutet utan bara i slutet av början” Men idag spelar det ingen roll, jag tänker njuta av det. Jag har idag haft kontakter med många som på ett eller annat sätt är inblandade i projektet och jag har känt att bilden som jag försökt förmedla av Glömstas kommande verksamhet har varit levande.

Men det som kanske gläder mig mer än något annat är de få som tillsammans med mig likt Henrik V:s soldater vid Azincourt gett sig i kast med ett näst intill omöjligt uppdrag tar sig an en näst intill oöverstiglig utmaning. Men jag vet att utgången oddsen till trots kommer att vara seger! Därför att de finns samma drivkraft och tro på det man gör! Att ha förmånen att få jobba med Magnus Blixt, Ann Hultman, Camilla Lewandowski, Ingela Björsmo, Francisco ”Chico” Perez och Therese Lagerström är en upplevelse som jag inte varit med om tidigare i hela mitt yrkesliv. Tillsammans som arbetsgrupp gör och gestaltar de den idé om lärande som vi sammanställt i Glömstapyramidenpreview Att vi är en lärande organisation som hela tiden prövar det vi gör i förhållande till pyramiden skapar en känsla av att det helt enkelt inte kan gå fel. Vi delar idén om vad skola och lärande handlar om. Det blir allt tydligare att lärmiljöer i första hand handlar om förhållningssätt och förståelse. Dvs den psykosociala kontext som vi genom vårt förhållningssätt skapar. Kan vi sedan överföra det i fysiska och digitala miljöer har vi lagt grunden för en mycket väl fungerande skola som kan vara begriplig, meningsfull och hanterbar. En skola som har ett lärande som bygger på att det vi gör idag ska få eleverna att vilja komma och fortsätta lära imorgon.


Glömstaskolan och lärmiljön

Så har vi rullat igång på Glömsta, fast vi är i Kästa Skolas lokaler i detta år. Att starta en ny verksamhet är som att med full fart springa in i en skog som man aldrig har varit i förut. Vi vet vilka förutsättningarna är. Att skogen består av träd och det inte finns några vägar. Men vi vet inte var träden står eller hur marken ser ut. Vi måste hitta och förhålla oss till det vi möter. MEN vi vet vad vi vill och vart vi ska. Vi jobbar tillsammans med barnen för att skapa lärmiljöer som ska främja och stödja deras lärande och växande.
Funderar just nu mycket på just det begreppet. Lärmiljö… Vad menar vi egentligen? Är det när vi lär oss av den miljö vi befinner oss i? Eller är det en miljö som främjar lärande? Eller är det den kontext det sker ett lärande i? Är lärmiljöer avgränsade? Vad skiljer goda lärmiljöer från sämre?
Jag tror att de enskilt viktigaste faktorerna för en god lärmiljö är en kontext som är begriplig, meningsfull och hanterbar. Lärmiljön omfattar som jag ser det såväl av den fysiska som den psykosociala och digitala omgivningen. All tre måste passa i och komplettera varandra. Om det finns motsättningar mellan värdegrund och möblering blir det otydligt. Om vi på riktigt tycker att sitta är det nya röka och att vi litar på hjärnforskningen som visar på rörelsens betydelse för inlärningen kan vi ju inte möblera ett klassrum med trettio sittplatser. Om vi på riktigt tror att trygghet och tillit är positiva faktorer för inlärningen måste vi medvetet varje dag jobba för att varje elev i alla tillfällen ska känna det i skolan. Det handlar inte bara om att självklart jobba mot mobbing och att ha normkritiska förhållningssätt. Det handlar även om hur undervisning och lärsituationer organiseras. Att inte utsätta barn för tillfällen som de inte är bekväma i. Det vi gör ska vara begripligt, meningsfullt, hanter- och förutsägbart. Höga tydliga och individuellt anpassade krav och målsättningar. Tydliga planeringar som beskriver på ett sätt så eleverna förstår vad som syfte och mål. Med andra ord varför vi gör de saker vi gör i skolan.  I en digitaliserad värld är en digital lärmiljö en självklarhet. Men den ska användas med förnuft och vi ska sträva efter att använda den för att förstärka och utveckla den pedagogik vi tillämpar. Digitala lärmiljöer ska inte forma pedagogiken de ska stärka och fördjupa möjligheterna i de pedagogiska förhållningssätt vi har. En god lärmiljö kan bara formas om vi varje dag tänker att ”Det vi gör idag ska få eleverna att vilja komma till skolan och lära imorgon med”. Tänker vi så kanske vi omvärderar solitärt reproduktionsarbete, stillasittande passivt lyssnande, oförberedda läxförhör, grupper som elever själva väljer. Konforma och sorterande klassrumsmöbleringar etc.

Vi på Glömsta tar andra utgångspunkter. Vi tänker inte att vi ska jobba på ”ett annat sätt” eller att vi ska bygga ”framtidens skola” Vi tänker att vi ska bygga lärmiljöer utifrån det vi idag vet om lärande och mänsklig interaktion för att eleverna ska kunna utveckla de kunskaper och förmågor de behöver för att vara med och bygga en hållbar och demokratisk framtid.


Glömstaskolans hemsida nu igång

Hej

Efter många turer är nu äntligen vår hemsida igång! Där finns en hel del information men det är av naturliga skäl fortfarande mycket som vi inte hunnit formulera. Vi kommer löpande jobba med att uppdatera olika delar av sidan. Men på förstasidan kommer vi att lägga puffar med nyheter. Så från nu och framåt kommer det inte att läggas upp information här utan på hemsidan. I det här forumet kommer jag fortsätta blogga om skola och skolutveckling

Länk till hemsidan: http://grundskolor.huddinge.se/glomstaskolan/ eller www.glomstaskolan.huddinge.se

Det är en glädje att kunna säga nu att alla tjänster är besatta. Vi har bara behörig personal och en bra spridning av kompetenser och erfarenheter. Inom kort lägger vi upp presentationer av oss själva på hemsidan. Alla vi som ska jobba på Glömsta i höst har fram till sommaren andra jobb. Det är med dem förutsättningarna omöjligt att få till ett tillfälle för alla att träffas. Vi hänvisar till öppethusdagen 11/8.

Vad det gäller bussarna återkommer vi i nästa vecka med tider.

Passar på att påminna om svarslapparna med uppgifter. Vi saknar fortfarande många.

mvh.

Peter Bragner

 


Information till förskoleklassen på Glömsta 2

Hej!

Det har gått ett tag sedan vi sågs och det händer mycket på en gång. Vår websida är på gång och kommer så fort den är klar att vara den informationskanal vi använder. Håll koll på www.grundskolor.huddinge.se/glomstaskolan eller www.glomstaskolan.huddinge.se

Ni bör också ha fått ett brev i lådan med information och ett par svarslappar. Fyll i och skicka tillbaka i svarskuvertet.

Tyvärr har jag ännu inget besked om bussarnas tider och hållplatser. Jobbar på info om det.

Rekryteringarna har gått bra och vi håller nu på med den sista lärartjänsten. Sedan är alla på plats till hösten. Det känns bra med tanke på hur svårt det börjar bli att få tag i utbildade pedagoger.

mvh.

Peter Bragner


#HurSvårtKanDetVara nr 22

Årets sista pod

http://www.andersenstrom.com/hursvartkandetvara/hursvartkandetvara-del-22/

En sammanfattning över året och som vanligt lite irritation kring saker som inte funkar så bra


Information till förskoleklassen på Glömsta

 

Hej!

Tack alla ni som deltog i gårdagens möte i Kästas tillfälliga lokaler. Trots att det var trångt och luften knapp var det många bra och kloka frågor som togs upp. Det kändes som om vi lyckades måla en begriplig bild av en tänkt utveckling av lärmiljöerna på Glömsta. Grundläggande värden är som jag beskrev hållbarhet i helhet där likvärdighet innebär att alla elever ska nå sin fulla potential. Försökte beskriva vad det kommer att innebära för organisation och resursutnyttjande för en likvärdig skola. Självklart är inte allt på plats och klart men målbilden och bärande idéer som tar ut processens riktning är klara och vilar på tillgänglig forskning och erfarenhet kring lärande, skolutveckling och framtidsanalyser.

Vad det gäller det praktiska ska jag löpande försöka informera. Jag ligger på kommunikationsenheten för att de så snabbt som möjligt ska sätta upp en hemsida för skolan där jag kan lägga informationen. Förhoppningsvis redan under nästa vecka. Parallellt har vi även påbörjat arbetet med att ta fram en egen app för skolan. Målet är att den ska vara klar till skolstart.

Vi har idag gjort klart med ännu en pedagog som ska jobba hos oss. Det är Camilla Lewandowski. Sedan tidigare var även Ann Hultman Jakobsson klar och med på mötet igår.

Vad det gäller fritidsverksamhet erbjuder vi den från 12/8 (13-14/8 är det planeringsdagar och följaktligen ingen fritidsverksamhet) Fritids är gemensamt med Kästa och personal från båda skolorna kommer att jobba i barngruppen.

Igår delade vi ut en lista över de barn som just nu ingår i Glömstas förskoleklassverksamhet. Jag kan inte av sekretesskäl (PUL) lägga ut den här på bloggen men jag kan maila den till er som så önskar.

Inom kort kommer jag att per post skicka ut information och en blankett att fylla i. Det gäller fullständiga kontaktuppgifter, utrymme att beskriva saker som vi behöver veta för att på bästa sätt kunna möta ert barn. Det kan handla om allt från allergier till mörkrädsla. Vidare en möjlighet att önska dag för inskolningssamtal.

Vad det gäller skolskjutsens tider och platser har jag ännu inga besked att lämna.

Tider och datum som gäller nu:

11/8 öppet hus 9-11, Välkommen med någon vuxen att träffa pedagoger och känna in lokalerna

12/8 inskolningsdag 9-14.  Enskilda samtal med pedagogerna, verksamhet parallellt

13/8 planeringsdag . Ingen verksamhet fritids stängt

14/8 planeringsdag . Ingen verksamhet fritids stängt

17/8 inskolningsdag 9-14. Enskilda samtal med pedagogerna, verksamhet parallellt

18/8 inskolningsdag 9-14. Enskilda samtal med pedagogerna, verksamhet parallellt

19/8 skolstart

Till sist mina kontaktuppgifter igen

mail: peter.bragner@huddinge.se

tfn: 070 668 92 66 / 08 535 349 42

Facebook: under eget namn,Twitter @RektorPeter (bara professionellt på båda)


Tala som King

VAD ÄR #TALASOMKING?
19 MAJ, 2015 ADMIN LÄMNA EN KOMMENTAR
#talasomking är Östra Grundskolans svar på #talklikeTED, där kända människor berättar något som de tycker är viktigt att andra får höra. Vi tycker det är viktigt att andra får höra våra elevers röster. Inspirationen kommer från Årstaskolan och Micke Krings arbete runt deras projekt #talasomTED. Så tack Micke och ni andra som visade att det var möjligt!

Arbetet är ett samarbete mellan SV/MA/TK/MU och har pågått under 5-6 veckor under vårterminen 2015. Eleverna har skrivit sitt tal, tränat på sitt tal, framfört sitt tal inför publik (på vårt ”öppet hus”, i klassrummet eller inför sina närmaste vänner). De har sedan spelat in talet i GarageBand och gjort en jingel som de har lagt i slutet av sin ljudinspelning.

Jag satte sedan upp podcasten #talasomking, som finns att hämta på iTunes. Har man inte en Apple-produkt går det bra att lyssna från min hemsida. Jag kommer att försöka lägga ut ett avsnitt om dagen under våren/sommaren.

Till sist önskar jag att ni delar varje avsnitt, så att MÅNGA får chansen att lyssna på våra grymma elever!

Vi har självklart gjort en kurs på iTunesU som heter #talasomking

Länk till poden:

http://www.andersenstrom.com/talasomking/talasomking-azim/

 


Nytt avsnitt av #HurSvårtKanDetVara

Med reflektioner kring SETT och lärmiljöer

http://www.andersenstrom.com/podcast/hursvartkandetvara-del-19/


Tankar kring ordning och reda i skolan

Läste nu på morgonen Bo Janssons artikel i expressen (Länk till artikeln i slutet av bloggen) och känner mig fundersam…
Fick själv frågor kring ordning och reda inför en kommande artikel i Lärarnas tidning. Tänker att jag och Bo gör lite olika analys.

Frågorna och mina reflektioner nedan:

– Enligt Pisa så har den svenska skolan stora ordningsproblem jämfört med övriga OECD. Vad kan det bero på? Finns skillnaderna hos svenska elever, lärare, skolsystemet eller samhället i stort?

Naturligtvis en näst intill omöjlig fråga att ge ett svar på men jag ska försöka dela några tankar. För det första har långt ifrån alla skolor ordningsproblem. Det finns ett socioekonomiskt perspektiv och är knutet till om man så vill en klassfråga. En ökad segregation bidrar som jag ser det starkt till det. Skolan kommer att vara en representant för det samhälle som man i många perspektiv inte är den del av. Skolan kommer då att förstärka upplevelsen av utanförskap.
Ett annat sätt att se på problemet och som till viss del är knuten till din nästa fråga är att skolan inte är i takt med sin samtid, (Jag har skrivit någon artikel om det) Viktigt för upplevelsen av skolan som verksamhet är att den är begriplig och meningsfull. Att den för varje elev upplevs fylla en funktion. Men en skola som funktionellt har sin grund i ett linjärt industriellt tänk och ett behavioristiskt synsätt på individ och lärande förutsätter att institutionen skola äger kunskapen och att den ska förmedlas eleven. Lärande är i bästa fall en arbetsprocess och i sämsta ett kopierande. I en värld där kommunikation och informationshantering är global, direkt, multivers och tillgänglig för alla alltid måste skolan inte bara reformera sitt innehåll utan ffa revolutionera sin funktion. Varför ska man som elev läsa en bok om savannen när man kan se discoveryprogrammet på play. etc.
En tredje parameter är att vi i vår strävan efter likvärdighet har tappat bort eleven som individ, Alltför många elever möter varje skoldag utmaningar som går för fort eller är för svåra eller tvärtom för lätt och långsamt. Likvärdighet måste handla om att alla elever ska kunna nå sin fulla potential och utmanas utifrån sina förutsättningar för att skolan ska vara begriplig och meningsfull

– I sin rapport lyfter Pisa-chefen Andreas Schleicher fram vikten av att ställa höga och tydliga krav på eleverna. Är vi för dåliga på det?

Eg. har jag redan varit inne på det. Ja vi är ffa allt för dåliga på att ställa individualiserade krav och pedagogiska utmaningar. Ibland kan jag också uppleva att vi är dåliga på att ha tillit till elevernas förmåga och möjlighet.
Ett problem förknippat med det här är vår fixering vid vad eleverna minst ska klara av. Vi borde oftare tror jag ta sikte på i vilken riktning de ska i sitt kunskapande.
För att ytterligare återknyta till första frågan tror jag att vi med den segregering vi har också har olika krav i olika skolor. Generellt lägre förväntningar i utsatta områden tennderar att vara självuppfyllande. ( När jag började i skogås fick jag ganska ofta frågan om jag skulle starta bågon profil för att locka elever till skolan, det som föreslogs var ofta fotboll eller handboll. Men jag sa konsekvent nej just för att det ligger en sänkt förväntan i det. Däremot skapade vi kontakter med såväl Södertörns högskola och Stockholms universitet för att vara en skola där bildning (i vid bemärkelse) är det som skattas högt

-Vilka olika orsaker kan det finnas till elevers störande beteende och hur bör lärarna hantera det?

Eg har jag varit inne på det redan. Det handlar naturligtvis även om ledarskapet och hur man kan förmedla det man vill uppnå. Att kunna gestalta värden och normer.

– Har du några allmänna råd till lärare och andra skolledare kring hur man bäst uppnår en trygg klassrumsmiljö?

Jobba med tydliga strukturer så att eleverna kan äga sitt lärande såsom tydliga planeringar och formativa arbetssätt. Bygg förtroendefulla relationer med eleverna.
Jobba med en skolorganisation som svarar mot det kommunikationssamhälle vi lever i. Diskutera likvärdighetsbegreppet. Bygg verksamhet på Kreativitet, kommunikation, kollaboration och kritiskt tänkande för att vara nära nyfikna och nytänkande.
Det mindset som ska vara utgångspunkten är att man jobbar MED eleverna i deras lärande inte åt eller för eller i värsta fall mot. Barn är levande varelser och som sådana växer och lär de av sig själva. Det ligger i den mänskliga naturen. Det gäller för oss i skolan att se till att de får rätt förutsättningar för det

 

”Den svenska skolan är full av vackra ord Skolan är inte en arena där individen ska få sina egna behov tillfredsställda. Vi måste återupptäcka vitsen med lärarstyrd ‘katederundervisning'”, skriver Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.
WWW.EXPRESSEN.SE

Pojkarna offras på pedagogikens altare
”Den svenska skolan är full av vackra ord Skolan är inte en arena där individen ska få sina egna behov tillfredsställda. Vi måste återupptäcka vitsen med lärarstyrd ‘katederundervisning'”, skriver Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.
WWW.EXPRESSEN.SE


Nytt avsnitt av #HurSvårtKanDetVara #16

Senaste avsnittet med lite ilska och en del skratt.

http://www.andersenstrom.com/category/hursvartkandetvara/